Specialkurser

HLR & FÖRSTA HJÄLPEN


Vi utbildar i HLR med hjärtstartare och Första hjälpen enligt HLR-rådets direktiv.

Efter utbildningen får du ett utbildningsbevis.

Utbildningen tillgodoser de krav som ställs i arbetslivet och föreningar och efter genomgången utbildning hoppas vi att du även anmäler dig som SMS-livräddare.

SAFE WOMAN


Vårt eget koncept där vi undervisar kvinnor i självskydd och självförsvar.

Vi går igenom allt du behöver veta om överfallsvåld och kroppens reaktioner.
Kursen blandar teori och praktik på ett engagerande sätt så att du lätt kan ta till dig nya kunskaper.

Den som ger sig på dig efter denna kurs kommer få betala dyrt för det!

SAFE SCHOOL & SAFE WORKPLACE


i våra tvåstegs program Safe School & Safe Workplace utbildar vi skolor och företag i hantering av våld i deras miljöer.


Safe School & Safe Workplace level 1

Här utbildar vi personal i hur man kan hantera arga personer på ett säkert sätt i yrkeslivet utan att bruka våld men ändå skydda personen i fråga från sig själv samtidigt som man skyddar sig själv och andra från att fara illa.


Safe School & Safe Workplace level 2, PDV 

Utbildningen följer rutiner för PDV (pågående dödligt våld) och vi övar hur man flyr, vart man kan gömma sig och vad man gör om man måste konfontera våldsverkaren.

Till skillnad mot andra utbildningar av den här typen så lägger vi tyngdpunkten på det sista alternativet som man kan behöva ta till i kedjan för PDV, nämligen att slåss.

Här går vi igenom strategisk förflyttning, positionering, bakhåll, avväpning, nedtagning och oskadliggörande av våldsverkare för att rädda liv..

TACTICAL FLASHLIGHT COURSE


Vi anser att ficklampan är ett av dom absolut bästa hjälpmedlen för självförsvar som finns.

Bara en sån sak som att den går att lysa med är guld värt i alla möjliga vardagliga situation och det är också det du kommer använda den till i 99% av tiden.

MEN

På den här kursen får du lära dig hur du kan använda en ficklampa som distraktion, som hjälpmedel för uppmärksamhet och som vapen.

SAFE KID / SAFE TEEN


Safe Kid/Teen riktar sig till barn i åldrarna 6-13år och  köps främst in av olika föreningar inom ungdomsidrott eller annan verksamhet där ansvariga har upplevt ett behov och intresse från barn eller föräldrar att lära sig självförsvar.

SURVIVING THE KNIFE


Kniven är ett extremt snabbt och farligt vapen och det krävs ingen som helst kunskap för att använda den, dessutom används knivar eller knivliknande föremål väldigt frekvent i olika överfall.

I den här kursen får du kunskaper som ökar dina chanser att överleva en konfrontation mot en knivbeväpnad person.

SURVIVING THE GROUND


Att hamna på marken i ett slagsmål är mycket farligt bl.a eftersom du då kan bli utsatt för sparkar av flera angripare.

I den här kursen får du lära dig metoder för att försvara dig och ta dig upp från marken så snabbt som möjligt.


SURVIVING VARIOUS WEAPONS


Kursen lär dig hantera attacker med olika typer av vapen efter önskemål.

Vi utbildar i tekniker för att bl.a hantera attack med olika hugg & stickvapen, pistol, baseballträ och gevär av typen AR.


Vi kan även utbilda militär, polis och ordningsvakt i försvar av eget vapen och försvar med hjälp av vapen.